POZ ALGILAMA

İnsan hareketlerini algılar, alarm verir.

Eller Havaya !

Bu sözü işittiniz ve ellerinizi havaya kaldırdınız. Artık ne telefonunuza sarılabilirsiniz, ne de kıpırdayabilirsiniz. Yapmış olmanız gereken tek şey aslında bu gibi durumlar için yapay zeka destekli bir yazılım satın almış olmanızdı. Bu gibi durumlarda sistem, otomatik olarak ilgili kişilerle iletişime geçer.

Yapay Zeka Özellikleri

Sisteme daha önceden tanıttığınız insan hareketleri oluştuğunda alarm üretir
Eller Havada

Muhtemel silahlı bir durumla karşı karşıya olduğunuzu algılar ve sistem alarm üretir

Koşma 

Normal dışı bir durumun olduğunu sezinler ve alarm üretir.

Yatma

Belirli süre sabit kalınması durumunda alarm üretir

Zıplama

Zıplama davranışı ile ilgili algılama yapar ve alarm üretir

Kafa Sallama

Söylemek istediklerinizi kafa hareketlerinizle sisteme anlatabilirsiniz.

El İşareti

Bir el hareketi ile bir makinayı açıp kapatabilirsiniz

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN

Yapay Zekaya Güvenin

Tüm zorlu şartlarda çalışan personelin hareketlerini izler ve olası bir kaza anında alarm üretir

  • Kayma

  • Düşme

  • Koşma

  • Durma

  • El Sallama

  • Oturma

  • Uyuma

  • ve daha yüzlercesi...

Analiz.video

Tüm Hakları Saklıdır.

© 2024 Analiz.video